Från idé till slutkontroll

Kroon Keramiek går mycket längre än att bara leverera rätt ingredienser. Vi tänker gärna tillsammans med dig från början till slut för ett lyckat byggnadsprojekt. Genom vår omfattande kunskap om traditionella material och historiska objekt kan vi redan i begynnelsestadiet komma med nyttiga råd. Därför besöker vi också gärna platsen för en inspektion, så att vi i god tid kan påpeka de olika möjligheterna. Hur mycket material behöver du? Vilket material är bäst lämpat? Efter vår beräkning vet du redan när projektet startar vad du kan vänta dig.

Om det skulle hända att ett objekt inte längre kan levereras, eller om restauration inte hör till möjligheterna, reproducerar vi de material du behöver. Vi börjar med att tillverka provstycken för att åstadkomma den ursprungliga effekten. Dessa provstycken går sedan till er för bedömning. Först efter ert godkännande startar vi produktionen.

Nu när vi har rätt material till hands, kan byggnadsprojektet börja på allvar. Under byggnadsprocessen får du gärna kontakta oss för råd och tips medan arbetet pågår. När den sista takpannan, stenen eller golvplattan har lagts, utför vi i samråd med dig en slutinspektion för att vara säkra på att resultatet står sig i alla väder.