Kroon Keramiek Skräddarsytt

Att restaurera byggnader med monumenteller personligt värde kräver stor insats och goda kunskaper om produkter och möjligheter. Därför bjuder vi för varje restaurationsprocess passande lösningar som anknyter till byggnadens historiska bakgrund. I vissa fall betyder det att du erhåller bättre hållbarhet och en vackrare anblick genom att reproducera keramiska objekt i stället för att restaurera dem. ursprungliga exempel- eller detaljritningar för att tillverka en mall (gips eller metall). Vi väljer materialtypen för exempelvis en takpanna eller golvplatta och de ursprungliga tillverkningsmetoderna på så sätt att resultatet följer den autentiska karaktären hos byggnaden som ska restaureras. Rätt utstrålning står och faller med en passande färgställning. Vid färgutvecklingen - i glasyr eller engobering - gör vi först en serie provstycken som vi överlämnar för godkännande innen vi påbörjar själva produktionen. På så sätt vet du i förväg precis vad du kan vänta dig. Reproduktion av keramiska objekt är en intensiv och kunskapskrävande process. För att ge dig en bild av allt som krävs, visar vi på de följande sidorna bilder från vår produktionsprocess.