Beverhalesteiner

Beverstaartpannen - Kroon Keramiek

Tekniske spesifikasjoner
Lengde: 26 til 42 cm
Bredde: 14 til 18 cm
Lektavstand: 8 til 22 cm
Forbruk: 34 til 76 stykker per m2