Fra ide til sluttinspeksjon

Kroon Keramiek strekker seg mye lenger enn bare leveransen av de riktige ingrediensene. Vi blir gjerne med deg fra a til å i byggeprosessen, slik at sluttresultatet skal bli bra. Vår brede kunnskap om autentiske materialer og historiske objekter gjør at vi allerede i oppstartsfasen kan gi deg gode råd. Vi kommer gjerne på inspeksjon på byggeplassen for å kunne gi en indikasjon på mulighetene så tidlig som mulig. Hvor mye materialer trenger du? Hvilke materialer passer best? Etter at vi har kalkulert vet du hva som venter deg allerede når du begynner på prosjektet.

Hvis det skulle vise seg at det ikke går an å levere et objekt, eller at reparasjon ikke er mulig, så kan vi reprodusere de materialene du trenger. Først lager vi prøver for å oppnå en original utstråling. Prøvene vil deretter bli forelagt deg. Først etter din godkjenning vil produksjonsprosessen starte.

Når de riktige materialene er på plass kan så byggeprosjektet virkelig begynne. I løpet av byggeprosessen kan du når som helst ta kontakt med oss for råd underveis. Når siste takstein, stein eller gulvflis er lagt, gjør vi en sluttinspeksjon sammen med deg for å forsikre oss om at sluttresultatet er bra.