Kroon Keramiek Etter Mål

Å restaurere bygninger med monumental eller personlig verdi krever dedikasjon og mye kunnskap om produkter og muligheter. For hvert restaureringsprosjekt tilbyr vi derfor passende løsninger som harmonerer med bygningens historiske bakgrunn. I spesielle tilfeller betyr det at reproduksjon av keramiske objekter er en mer miljøvennlig og utseendemessig bedre løsning enn restaurering.

Når vi lager reproduksjoner bruker vi originale eksempel- eller detaljtegninger for å lage en form (gips eller jern). Leiretypen til for eksempel en takstein eller gulvflis og de originale produksjonsmetodene tilpasses slik at sluttresultatet matcher autentisiteten til den restaurerte bygningen. Riktig utstråling står og faller med riktig fargetone. Ved fargeutviklingen - i glasur eller engobe - lager vi en rekke prøver som du får se på og godkjenne før vi begynner produksjonen. Slik vet du på forhånd nøyaktig hva du kan forvente. Reproduksjon av keramiske objekter er en intensiv prosess som krever fagkunnskaper. For å gi deg en ide om hva prosessen inneholder, ønsker vi  å vise deg produksjonsprosessen i bilder på de neste sidene.